Informacja o ADO

Restauracja Smakosz


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe.

Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe. W takim wypadku administratorem Twoich danych osobowych, w tym zebranych w trakcie naszej komunikacji, jest Restauracja – Hotel „Smakosz” Ogórowie Spółka jawna z siedzibą w (60-185) Poznań, ul. Poznańska 59; e-mail: smak@smakosz.net, telefon: + 48 618 148 786.


Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a administratorem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wtedy prawnie uzasadniony interes administratora.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie posiadasz poniższe prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  6. prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem,
  7. w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem.


Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc.


Twoje dane możemy wyjątkowo przekazać naszym partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności sklepu Internetowego.


Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności .